Môi trường nước và không khí ở TPHCM: Vẫn diễn biến phức tạp

Về không khí: Ô nhiễm bụi cao ở những nút giao thông

Trong 6 trạm quan trắc không khí bán tự động nằm rải rác trên địa bàn thành phố thì nồng độ bụi tại ngã tư An Sương, ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ và ngã sáu Gò Vấp được đánh giá là ô nhiễm nhất trong tháng 7-2008. Điều này được giải thích do lưu lượng phương tiện giao thông tham gia trên những tuyến đường này quá lớn.

Chất lượng nước mặt: Đa số đạt chất lượng loại B

Tại các trạm quan trắc nước mặt dùng cho mục đích cấp nước, độ pH, DO, dầu đa số không đạt tiêu chuẩn TCVN 5942:1995 loại A, hàm lượng coliform đa số không đạt TCVN (trừ trạm Bến Súc, Thị Tính và kênh N46); so với cùng kỳ 2007, giá trị pH, nồng độ dầu và coliform giảm tại tất cả các trạm còn giá trị DO và BOD5 tăng.

Tại các trạm quan trắc nước mặt dùng cho các mục đích khác, các thông số pH, DO và COD tương đối ổn định ở hầu hết các trạm; so với cùng kỳ năm 2007, pH giảm ở đa số các trạm, DO tăng tại 8/14 trạm; BOD5 tại tất cả các trạm trong tháng 7-2008 đều đạt TCVN 5942:1995 loại B.

Chất lượng nước ven biển: Khá tốt

Theo kết quả quan trắc nước biển ven bờ khu vực nuôi thủy sản và bãi tắm tháng 7-2008, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn TCVN 5943-1995 trừ chỉ tiêu coliform tại khu vực bãi 30-4 vượt TCVN 4,3 lần, Khu du lịch 30-4 và Khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam vượt TCVN 2,3 lần (giới hạn khu vực bãi tắm: coliform <1.000 MPN/100ml). Về trầm tích đáy, chỉ tiêu Cu vượt TCVN tại tất cả các trạm, các chỉ tiêu còn lại (Pb, Cd, Hg, As,) đều đạt TCVN.  

Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM

Các tin, bài viết khác