Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt:

Mong Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2006), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) Phạm Thế Duyệt có thư chúc mừng gửi chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử GHPGVN. Thư có đoạn viết:

“…Thay mặt UBTƯ MTTQVN, tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư cùng toàn thể tăng ni, phật tử PGVN ở trong và ngoài nước. Chúc các vị giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN và đồng bào phật tử đại hoan hỷ và thường tinh tiến, an lạc.

Mừng thành lập, nhìn lại chặng đường 25 năm qua chúng ta đều tự hào và thấy rằng: GHPGVN ra đời là sự nối tiếp, kế thừa truyền thống Phật giáo trên toàn quốc, là sự đoàn kết hòa hợp và thống nhất tự nguyện của tất cả các tổ chức, hệ phái PG vốn đã có sẵn tại VN đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp chung khi đất nước đã được hòa bình, thống nhất.

Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN luôn là thành viên tích cực của MTTQVN, có vai trò quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thể tăng ni, phật tử đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu nổi bật và quan trọng nhất là việc xây dựng, củng cố và trang nghiêm giáo hội theo phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, làm chỗ dựa tin cậy cho tăng ni tín đồ phật tử PGVN cả trong và ngoài nước.

…Trong niềm vui mừng, phấn khởi chào mừng ngày thành lập GHPGVN, tôi mong rằng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử PGVN luôn đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2006; đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc PGVN lần thứ VI trong năm 2007, làm cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của PGVN trong thời kỳ mới, góp phần sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

PH.TR.

Các tin, bài viết khác