Mỹ có thêm tiền kim loại 1 USD mới

Cục Đúc tiền Mỹ (US Mint) vừa thông báo, trong năm 2008 sẽ cho lưu hành thêm 4 loại tiền kim loại mệnh giá 1 USD in hình 4 tổng thống Mỹ, từ tổng thống thứ 5 đến tổng thống thứ 8 (James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson và Martin Van Buren).

Tổng giá trị 4 loại tiền kim loại mới được đưa vào lưu hành trong năm 2008 dự kiến hơn 400 triệu USD. Trong năm 2008, US Mint sẽ vận động các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại ở thủ đô Washington tăng cường sử dụng tiền kim loại 1 USD vào giao dịch hàng ngày, thay vì hiện nay phần lớn dành cho khách hàng sưu tập.

Trong năm 2007, Mỹ đã cho lưu hành 4 loại tiền kim loại mệnh giá 1 USD in hình tổng thống thứ nhất đến tổng thống thứ tư (George Washington, John Adams, Thomas Jefferson và James Madison) với tổng giá trị 800 triệu USD, trong đó đồng in hình Tổng thống đầu tiên, George Washington, có giá trị đến 300 triệu USD.

K.V. (theo AP)

Các tin, bài viết khác