Mỹ: Người Việt đầu tiên đắc cử thị trưởng

John Trần (bìa phải) sau khi đắc cử

Phiên họp thường lệ sáng nay của Hội đồng thành phố phố Rosemead, thuộc địa hạt Los Angeles, đã chính thức chọn John Trần, ủy viên Hội đồng thành phố, làm thị trưởng. Ông John Trần trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Rosemead và của cả nước Mỹ.

Thành phố Rosemead không có thể thức bầu thị trưởng trực tiếp, cử tri bầu ra 5 ủy viên hội đồng, sau đó Hội đồng thành phố bầu ra thị trưởng. Cách thức bầu cử này tương tự ở 2 thành phố Fountain Valley và Costa Mesa tại quận Cam, California.

Phiên họp đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu John Trần với tỷ lệ 4/1. Ông John Trần cho biết, trong chức vụ mới, ông sẽ cùng làm việc với đồng sự để bắt đầu chỉnh trang và phát triển thành phố như ông đã đề nghị trước đây. John Trần là người Mỹ gốc Việt, sinh tháng 11-1975 tại Việt Nam, đến Mỹ năm 1979. Ông xuất thân từ nghề tư vấn địa ốc, đã thành công trong lãnh vực đầu tư nhà đất với nhiều giải thưởng xuất sắc. Thành phố Rosemead có khoảng 55.000 dân, trong đó cử tri gốc Việt và Hoa chiếm 48%.

H.Q. (theo Cali Today)

Các tin, bài viết khác