Nên cộng phụ cấp khu vực khi giải quyết chế độ BHXH

Trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)có hiệu lực thi hành (1-1-2007), người lao động tham gia BHXH theo Nghị định số 12/CP ngày 26-1-1995 có mức đóng và thụ hưởng bao gồm cả phụ cấp khu vực khi giải quyết các chế độ, được quy định tại Điều 37: “Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)”.

Nhưng khi thực hiện Luật BHXH, phụ cấp khu vực đắt đỏ không đưa vào phạm vi điều chỉnh, thể hiện tại Điều 94, cụ thể: “(1) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. (2) Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động”.

Căn cứ Luật BHXH, kể từ ngày 1-1-2007, người lao động khi nghỉ chế độ không được tính phụ cấp khu vực, mặc dù trước đó đã có nhiều năm đóng BHXH đều tính cả phụ cấp khu vực (theo Nghị định số 12/CP). Điều này dẫn đến thiệt thòi cho người lao động, nhất là những người có trên 10 năm đóng BHXH theo Nghị định số 12/CP.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung Điều 58 và 59 về việc giải quyết các chế độ BHXH như sau: khi giải quyết lương hưu, trợ cấp một lần cho người lao động, cứ mỗi năm đóng BHXH có phụ cấp khu vực thì được trợ cấp 1,5 tháng lương tối thiểu tại thời điểm giải quyết chế độ.

Đó là nguyện vọng chính đáng mà người lao động cần được hưởng, đồng thời thể hiện bình đẳng giữa nghĩa vụ và quyền lợi theo nguyên tắc “Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH” được quy định tại khoản 1, Điều 5, Luật BHXH.

NGUYỄN TIẾN ĐẠT (Lâm Đồng)

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Tái định cư tại chỗ hoặc nhận tiền

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 27-5 có đăng bài “Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Đảm bảo phương án tái định cư”, trong đó nêu hàng chục năm qua, rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM) là “điểm đen” ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả ngàn hộ dân và làm mất mỹ quan đô thị. TPHCM đang khẩn trương có phương án cải tạo con rạch này trong thời gian sớm nhất.

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến

Phòng dịch cho tài xế xe ôm công nghệ

Sau ca dương tính lần 1 của một tài xế xe ôm công nghệ ở khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, các tài xế xe ôm công nghệ rất lo lắng.