Ngày 12 tháng 2: Dân ta phải biết sử ta

Cách đây 62 năm, ngày 12-2-1947, giữa lúc đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời “Chính phủ Cao Miên giải phóng” hoan nghênh việc thành lập một “Ủy ban giải phóng Việt - Miên - Lào” và đánh giá “đã sẵn có tinh thần tranh đấu cao lại gắng đi tới một sự cộng tác chặt chẽ thì thắng lợi thế nào cũng về ta và chúng ta nhất định sẽ giành được độc lập”. Đây là biểu hiện của khối đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương trên một chiến trường chung, trong một sự nghiệp giải phóng chung và trước một kẻ thù chung.

Ngày này 3 năm sau đó, ngày 12-2-1950, Chủ tịch nước Việt Nam đang kháng chiến ký một sắc lệnh quan trọng: Sắc lệnh số 20/SL, quyết định tổng động viên để tiến tới tổng phản công. Sắc lệnh nêu rõ: “Tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân đều được đặt dưới chế độ pháp luật đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh”.

Ngày 12-2-1951, theo dõi sát tình hình chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở Triều Tiên, nơi đụng đầu của “hai phe”, dưới bút danh “Đ.X” Bác viết bài “MIG” đăng trên Báo Cứu Quốc. Tác giả đặc biệt quan tâm đến các loại phi cơ chiến đấu được hai bên sử dụng, trong đó có máy bay MIG của Liên Xô và đặt sự tin tưởng vào loại MIG19 “bay mau như tia chớp”. Thực tế lịch sử cho thấy, chỉ hơn một thập kỷ sau (1964 - 1972), chính những thế hệ máy bay MIG của Liên Xô viện trợ đã góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ trên chiến trường miền Bắc nước ta.

Ngày 12-2-1958, tiếp tục hành trình thăm Ấn Độ, Bác đến thành phố Bangalo thăm và trồng hoa tại tượng đài của M.Gandhi, vị Thánh của nền độc lập Ấn Độ. Trong lời chào mừng, Thị trưởng thành phố đã bày tỏ sự tán thành với biểu tượng của thủ tướng Nerhu, coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Con người của Hòa bình Thế giới”.

Trong những sự kiện diễn ra vào tháng 2 mà chưa xác minh được ngày thì năm 1941 ghi nhận việc tại Pác Bó, Bác dành thời gian để dịch “Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Nga” ra tiếng Việt làm tài liệu tuyên truyền giáo dục như được thể hiện trong bài thơ: “Sáng ra bờ suối tối vào hang/Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng/Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

Còn trong tháng 2-1942 ghi dấu bằng việc Tổng bộ Việt Minh xuất bản tác phẩm “Lịch sử nước ta” do Nguyễn Ái Quốc biên soạn gồm 208 câu lục bát trình bày tóm tắt lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương dựng nước đến đương đại và những ghi chép dự báo về 3 năm tiếp theo như một lời tiên tri: “1945: Việt Nam độc lập”. Bản diễn ca mở đầu bằng câu: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam/Kể năm hơn bốn ngàn năm/Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa...” và kết thúc bằng một bài học lịch sử: “Dân ta xin nhớ chữ “đồng”: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác