Ngày 3 tháng 4: “Giúp nhân dân nước bạn cũng là giúp mình”

Ngày 3-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ để nghe báo cáo và chỉ đạo đối phó với việc Ngân hàng Đông Dương lúc này Pháp kiểm soát, đã phát hành loại giấy bạc 100 đồng, đồng thời ra lệnh đình chỉ việc đổi loại giấy bạc 500 đồng - một âm mưu phá hoại nền tài chính đất nước.

Chính phủ cũng bác bỏ việc ký khoản ước tạm thời về thư tín và hàng không giữa Trung Hoa và Việt Nam.

Trong ngày này, Bác ký sắc lệnh cử nhân sự vào Ban Vận động Trung ương Đời sống mới, trong đó có các vị: Đoàn Tâm Đan, Trần Huy Liệu, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Đức Dục, Phạm Biểu Tâm...

“Đời sống mới” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ cấp bách mà tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời được triệu tập chỉ 1 ngày sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập (3-9-1945) đã xác định là “giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”.

Chuẩn bị mở Chiến dịch Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Bác viết thư gửi các chiến sĩ của 4 đại đoàn (308, 304, 312, 316) phối hợp với các lực lượng vũ trang của Pathét Lào. Thư nêu rõ: “Đây là lần đầu tiên các chú nhận nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn. Mà giúp nhân dân nước bạn cũng là mình tự giúp mình”.

Bác nhắc nhở: “Nêu cao tinh thần quốc tế, tôn trọng chủ quyền, tôn trọng phong tục tập quán, kính yêu nhân dân của nước bạn. Tuyệt đối giữ kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tất cả phải có quyết tâm rất cao, rất bền, tranh nhiều thắng lợi...”.

Ngày 3-4-1960, Bác gửi thư cảm ơn đồng bào thủ đô đã đề nghị Chủ tịch nước ra ứng cử tại thủ đô trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa II và thông báo sẽ ra ứng cử tại quận Ba Đình (Hà Nội). Bác cũng khích lệ bà con cử tri “hăng hái tham gia hoạt động, làm cho cuộc Tổng tuyển cử này đại thắng lợi”.

Cùng ngày, báo Nhân Dân đăng bài “Một cách thảo luận dự thảo Điều lệ Đảng” của Bác (dưới bút danh Đ.X). Đây là bước chuẩn bị cho Đại hội III của Đảng, trong đó Bác chỉ rõ cuộc thảo luận phải nhằm vào 3 mục đích: “Nâng cao đạo đức của đảng viên ta - Đoàn kết và củng cố tốt chi bộ - Đẩy mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng đề ra”.

Ngày 3-4-1965, nhân kỷ niệm 10 năm Hội nghị và Tinh thần Băng Đung, Bác gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Cộng hòa Indonesia - nước đăng cai sự kiện lịch sử này - để khẳng định: “Lịch sử 10 năm qua đã chứng minh một cách hùng hồn sự đúng đắn, sức mạnh và sức sống của những nguyên tắc đã được nêu ra ở Băng Đung... Nhân dân Việt Nam yêu hòa bình nhưng quyết không bao giờ lùi bước trước bất kỳ một sự đe dọa nào của bọn đế quốc...”.

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác