Ngày 8 tháng 7: “Lãnh đạo phải đi sâu, đi sát, toàn diện”

Cách đây 63 năm, “Nhật ký hành trình chuyến đi Pháp” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (của tác giả Đ.H.), ghi lại: “Ngày 8-7-1946, 12 giờ, Cụ Chủ tịch tiếp vợ chồng ông Maranne, cựu Chủ tịch Quận Seine. Ông Coste, nghị viên Quốc hội. Vợ chồng ông Poldès, văn sĩ (xưa là chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngoại ô mà Bác tham gia). Có mời cả vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hà ăn cơm với khách. 6 giờ (chiều), Đô đốc Missoffe thết tiệc trà hoan nghênh Cụ Chủ tịch. Ông Missoffe có 5 người con trai đều tham gia kháng chiến và một con gái là Jacquelline 13 tuổi, rất mến Hồ Chủ tịch và gọi Cụ bằng Bác Hồ. Từ lúc đến Paris, Cụ Chủ tịch đã có một bầy cháu giai, cháu gái, Pháp có, Việt có”.

Tháng 7-1948, Bác viết thư gửi báo “Vệ Quốc Quân” và gửi “Anh em thương và bệnh binh”. Với tờ báo, thư viết: “Báo “Vệ Quốc Quân” phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ vệ quốc quân. Vì vậy cần phải đi sát sinh hoạt và sự phát triển của vệ quốc quân. Mỗi chiến sĩ vệ quốc quân phải là một người bạn thân thiết của tờ báo”.

Còn với anh em thương và bệnh binh, Bác chia sẻ: “Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc... Các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng chí”.

Ngày 8-7-1949, Bác viết bài “Trở lại vấn đề thi đua ái quốc” đăng trên Báo Cứu Quốc, trong đó đặt vấn đề “Đồng bào Thủ đô chúng ta có thể thi đua được không và phải thi đua thế nào?” và giải đáp rằng đồng bào Thủ đô mặc dù đang sống trong vùng bị địch tạm chiếm nhưng vẫn có thể “giết giặc, trừ gian, phá tề. Thi đua phá hoại giặc, phá từ cái nhỏ đến cái to, phá nhà máy, công sở, các cơ quan quân sự, kinh tế, chính trị của địch và bù nhìn... thi đua gia nhập các tổ chức kháng chiến, giúp đỡ chiến sĩ...”.

Ngày 8-7-1951, chủ trì phiên họp Chính phủ, Bác tổng kết (được ghi trong biên bản): “Ta trên đà thắng lợi nhưng không vì thế mà tự cao, tự đại. Về chính trị, ta đã gần dân được nhiều hơn, càng hiểu dân và được dân hiểu ta hơn. Nhân dân có tiến bộ nhiều đã biết sử dụng quyền dân chủ đối với cán bộ, cơ quan. Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự phê bình và phê bình... Phương châm chính sách của ta là đánh du kích, trường kỳ gian khổ kháng chiến là đúng...”.

Ngày 8-7-1958, thăm tỉnh Sơn Tây, nói chuyện tại Hội nghị sản xuất của tỉnh, Bác góp ý: “Vì chủ quan mà thu hoạch kém. Vì thu hoạch kém mà đi đến bi quan tiêu cực. Như vậy là không đúng. Phải đánh tan tư tưởng bi quan, tiêu cực, phải quyết làm cho kỳ được, phải tin vào lực lượng nhân dân, tin tưởng vào chính sách của Đảng, lãnh đạo phải đi sâu, đi sát, toàn diện. Lãnh đạo nghề nông thì từ trước khi gieo mạ phải lãnh đạo, đến lúc lúa và khoai vào bồ, lãnh đạo mới kết thúc”.

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác