Thường trực Chính phủ

Nghe giải trình lần cuối về biểu giá điện mới

Lắp đặt mạng lưới điện mới. Ảnh ĐT

Theo nguồn tin VTV, Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu cho biết: sáng nay 4-2, thường trực Chính phủ sẽ nghe giải trình lần cuối của Bộ Công nghiệp về cách tính giá điện theo biểu giá mới kể từ đầu năm 2005. Cách tính điện đang gây phản ứng gay gắt trong dân chúng nhất là cách áp đặt mức giá cao kể từ số điện thứ 301 trong tháng và việc ghi số điện không thống nhất của ngành điện.

Ông Bùi Xuân Khu khẳng định: Bộ Công nghiệp sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm áp dụng mức giá cao đối với những hộ sử dụng trên 300KW/h tháng, nghĩa là gần nửa triệu hộ sử dụng điện thuộc diện này sẽ vẫn phải chấp nhận sử dụng điện với mức giá cao, mặc dù theo tính toán của Bộ Công nghiệp 8% số khách hàng dùng điện trên 300 KW/h/tháng hiện nay chỉ tăng khoảng 13% giá trị phải thanh toán.

Cơ sở để Bộ Công nghiệp bảo vệ quan điểm tăng giá điện với hộ sử dụng nhiều điện sinh hoạt, theo lời ông Bùi Xuân Khu, là thực hiện theo Luật Điện lực, theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm bao cấp của nhà nước về giá điện, giảm bù chéo và  để tiết kiệm điện. Tuy nhiên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thừa nhận đông đảo khách hàng phản ứng chứng tỏ cách tính giá điện chưa được cuộc sống chấp nhận và đề nghị Bộ Công nghiệp kịp thời báo cáo Chính phủ kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ đạo gấp.

Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho biết nếu Chính phủ thấy áp dụng biểu giá điện mới vào thời điểm hiện nay là chưa thích hợp thì Bộ Công nghiệp sẽ hoãn thực hiện tăng giá điện đối với 8% số hộ sử dụng trên 300KW/h/ tháng như hiện nay

L.M

Các tin, bài viết khác