Nghiệm thu 12 gói thầu dự án đường Trường Sơn Đông

(SGGP).- Ngày 13-5 tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra, chấp thuận đưa vào khai thác sử dụng 12 gói thầu gồm Đ4, Đ9A, Đ12, Đ15, Đ17, Đ18, Đ31, Đ32, Đ33, Đ34, Đ35 và C12 thuộc dự án đường Trường Sơn Đông.

Dự án đường Trường Sơn Đông dài khoảng 657km qua 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, do Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, đại diện là Ban Quản lý Dự án 46 (gọi tắt là Ban 46). Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đến nay, dự án đã triển khai 68 gói thầu, trong đó hoàn chỉnh 57 gói. Riêng 12 gói thầu trên có chiều dài hơn 127km.

Kết quả nghiệm thu cơ sở cho thấy, các tiêu chí kỹ thuật đều đạt yêu cầu, hồ sơ hoàn thành công trình đã được hoàn thiện đúng quy định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư nhận thấy còn một số nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh khắc phục. Chủ đầu tư đề nghị, Hội đồng nghiệm thu nhà nước xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu để làm cơ sở bàn giao cho đơn vị khai thác tiếp nhận, sử dụng. Riêng các vấn đề tồn tại, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu khắc phục trong quá trình bảo hành. Trước đó, đã có 42 gói thầu thuộc dự án đường Trường Sơn Đông được nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Võ Phúc

Các tin, bài viết khác