Hà Nội

Nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng có thể tự thiết kế

Phố Hà Nội

TP Hà Nội vừa ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và có hiệu lực từ ngày 1-4-2006.

Theo đó, có 9 đối tượng được miễn xin phép xây dựng, trong đó loại nhà ở riêng lẻ từ 3 tầng trở xuống, có diện tích sàn nhỏ hơn 200m2 ở vùng không thuộc đô thị, xa quốc lộ, huyện lộ...

Một nội dung đáng lưu ý khác, được coi là “cởi mở” hơn là việc cho phép cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế loại nhà ở riêng lẻ có số tầng cao dưới 3 tầng, tổng diện tích sàn không quá 250m2, không thuộc phạm vi các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa.
 
Thời gian cấp phép được rút ngắn hơn trước và ngắn hơn luật định. Kể từ khi nhận đủ hồ sơ, tối đa là 7 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản về yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) và thời gian để được cấp phép tối đa đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
 

A.P

Các tin, bài viết khác