Nhà văn Xuân Cang chọn tên sách

Nhà văn Xuân Cang sinh ngày 25-12-1932 tại Gia Lâm (Hà Nội). Ông bắt đầu làm báo, viết văn từ năm 1949 -1955 và thành danh vào những năm sống và viết ở khu gang thép Thái Nguyên (1959 - 1970) và đã viết những tác phẩm: Nhật ký lên cao, Suối gang, Những vẻ đẹp khác nhau, Đôi cánh…

Năm 1966, giặc Mỹ  đánh phá ác liệt ở miền Bắc. Thời gian này, nhà cách mạng lão thành Trần Bảo - Chủ tịch công đoàn khu gang thép Thái Nguyên kể lại cuộc đời hoạt động của ông ở nhà tù Côn Đảo cho nhà văn Xuân Cang để viết tiểu thuyết. Nhà văn Xuân Cang cũng phải đào một cái hầm ngay trong nhà tại khu đồi Độc Lập để cất giữ bản thảo, phòng khi bất trắc xảy ra vì bấy giờ khu công nghiệp này là mục tiêu quan trọng.

Viết được đến đâu nhà văn lại cất bản thảo xuống chiếc hầm đó, coi như báu vật. Bản thảo của Xuân Cang viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Bảo ấy đã phải “ẩn nấp” dưới hầm suốt ba năm trời. Năm 1969 đứa con tinh thần ấy mới được đem ra trao cho nhà văn Nguyễn Anh Tài - biên tập viên NXB Lao Động. Sau nhiều lần thay đổi tên sách,  nhà văn vẫn chưa hoàn toàn ưng ý.

Năm 1970, tình cờ nhà văn Xuân Cang đọc bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu trên báo Nhân Dân: “Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên người hôm nay”. Nhà văn Xuân Cang liền đặt tên cho cuốn tiểu thuyết là Hạt máu. Từ “hòn máu” trong thơ đến Hạt máu trong tiểu thuyết là vậy. Đặt tên sách rồi, nhà văn Xuân Cang đến gặp đồng chí Trần Bảo hỏi: “Em đặt tên vậy có được không anh?”. Đồng chí Trần Bảo gật đầu cười tỏ vẻ bằng lòng lắm. Từ một tác phẩm văn học đến việc đặt tên cho đứa con tinh thần đâu phải dễ dàng!

Các tin, bài viết khác