Nhân sự mới

Thực hiện thông báo số 70-TBNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 15 - 8, UBND TPHCM đã có Quyết định số 3027/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) hoạt động theo mô hình công ty nhà nước độc lập, trực thuộc UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty FOSCO được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

K.B.

Các tin, bài viết khác