Nhân viên mới Rohto Nhật Bản đến Việt Nam huấn luyện

Đây là một phần trong chương trình đào tạo của công ty dành cho các nhân viên mới để họ tìm hiểu về tình hình kinh tế, công việc kinh doanh và con người Việt Nam cũng như Công ty Rohto – Mentholatum Việt Nam.

23 nhân viên mới đã có chuỗi hoạt động rất sôi động và thú vị, tham quan bảo tàng chiến tranh, tòa tháp tài chính, trở thành nhân viên tập sự trong các vị trí của nhà máy, tham gia vào các hoạt động marketing như: chương trình phát mẫu thử giới thiệu sản phẩm của Acnes, OXY, Sunplay, quay quảng cáo OXY...

Qua những hoạt động này nhằm giúp các bạn hiểu hơn về thị trường kinh doanh Việt Nam và thành công của Rohto-Mentholatum Việt Nam sau 15 năm hình thành và phát triển.

Phan Thái

Các tin, bài viết khác