Nhiều khiếu nại về hàng điện tử gia dụng

(12g).- Theo Văn phòng Khiếu nại và Bảo vệ người tiêu dùng phía Nam, trong năm 2006 có 183 vụ khiếu nại về hàng hóa và dịch vụ (tăng 45 vụ so với năm 2005). Khiếu nại về chất lượng hàng hóa có 131 vụ (chiếm tỷ lệ 71,5%), 52 vụ khiếu nại về dịch vụ và khuyến mại (chiếm 28,5%). 56 vụ khiếu nại về mặt hàng điện tử, điện gia dụng (tăng 10 vụ và chiếm tỷ lệ 43%). Có 173 vụ được hòa giải thành công (tăng 43 vụ so với năm 2005) chiếm 94% tổng số vụ khiếu nại.

T.H.

Các tin, bài viết khác