Nhiều vướng mắc trong kê khai tài sản cán bộ công chức

(SGGP).- “Theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP, đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm trên địa bàn TPHCM rất rộng, bao gồm cán bộ, công chức (CBCC) thuộc khối quản lý nhà nước, khối Đảng, đoàn thể, các cơ quan tư pháp (viện kiểm sát, tòa án…), tuy nhiên việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc” - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhận định như trên trong báo cáo gửi Thủ tướng và các bộ ngành có liên quan về việc triển khai kê khai tài sản CBCC trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể: mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP nên bỏ phần thông tin về biến động tài sản, vì đây là mẫu để các cá nhân thực hiện kê khai lần đầu thì không thể có sự tăng hay giảm do không có căn cứ so sánh được.

Biểu mẫu kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo Thông tư 2442/2007/TT-TTCP áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập từ lần thứ 2 trở đi không phân biệt được tài sản, thu nhập chung, tài sản thu nhập riêng của vợ, chồng và con; không thể hiện rõ biến động là tăng hay giảm nên sẽ gây khó khăn cho việc kê khai và xác minh theo quy định…

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân kiến nghị: Thanh tra Chính phủ cần hướng dẫn cụ thể về cách thức, phương pháp tổng hợp số liệu từng nhóm, loại đối tượng vào biểu số liệu để tạo sự thống nhất chung; sớm nghiên cứu mô hình thành lập bộ phận chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra cấp tỉnh để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn việc kê khai, xác minh tài sản thu nhập CBCC…

H.Hiệp – H.Hoa

Các tin, bài viết khác