Những điểm mới trong quy định “thích ứng an toàn với Covid-19”

Những điểm mới trong quy định “thích ứng an toàn với Covid-19”

Những điểm mới trong quy định “thích ứng an toàn với Covid-19” ảnh 1 Mô tả ảnh

Nguồn: Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ - Đồ họa: NGỌC TRÂM

Các tin, bài viết khác