Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang

Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang

Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 1
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 2
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 3
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 4
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 5
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 6
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 7
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 8
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 9
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 10
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 11
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 12
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 13
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 14
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 15
Những đứa trẻ mưu sinh giữa đại ngàn Hà Giang ảnh 16

THỤC QUYÊN - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác