Ô nhiễm từ xe chở phân gia súc

Vùng ven ngoại thành còn nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc riêng lẻ, nhưng việc xử lý phân và chất thải của gia súc rất tùy tiện, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Nước thải từ việc rửa chuồng trại chảy tràn lan ra khu vực xung quanh. Đặc biệt là phân gia súc thu gom để làm phân bón rau quả được chở trên những chiếc xe kéo đầy ắp, không che đậy (ảnh) làm rơi vãi phân đầy đường gây mất vệ sinh.

TRỊNH HẢI

Các tin, bài viết khác