Từ 1-1-2006

Ông Đỗ Bình Dương đảm nhận nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều nay (23-12-2005), Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được đã trao Nghị quyết số 54/2005/NQ-QH11 (đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua) về việc giao trách nhiệm, quyền hạn Tổng Kiểm toán Nhà nước cho ông Đỗ Bình Dương.

Theo Nghị quyết này, ông Đỗ Bình Dương - Tổng Kiểm toán Nhà nước đương nhiệm

Tính độc lập của kiểm toán nhà nước sẽ cao hơn.

thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại điều 18, điều 19 Luật kiểm toán nhà nước từ ngày 1-1-2006 cho đến khi Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ trao Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được nhấn mạnh: Đây là trọng trách rất nặng nề, nhưng rất vinh dự đối với Tổng Kiểm toán Nhà nước nói riêng và ngành Kiểm toán Nhà nước nói chung.

Phó Chủ tịch mong rằng, với chức trách của mình, ông Đỗ Bình Dương cùng các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nhanh chóng kiện toàn bộ máy để Kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoạt động đều đặn theo quy định của Luật kiểm toán Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006.

Kiểm toán Nhà nước cần phải gắn bó chặt chẽ với Quốc hội, nhất là Ủy ban Kinh tế và ngân sách, các Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội thành lập, nhưng phải có quan hệ chặt chẽ với Chính phủ, thể hiện Nhà nước ta là một khối thống nhất, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

L.D (TTXVN)

Các tin, bài viết khác