Công nghệ mới

Phần mềm quản lý đào tạo EduPro 4.0

Giảng viên Phạm Anh Tuấn (Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng) vừa thiết kế thành công phần mềm Quản lý Đào tạo EduPro tích hợp đồng thời quy chế quản lý đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các lớp chuyên đề ngắn hạn,... đặc biệt thích hợp với các trường đào tạo nhiều cấp học khác nhau.

Tổng quan về hệ thống
EduPro 4.0

EduPro được xây dựng dựa theo Quy chế hiện hành từng bậc học của Bộ Giáo dục - Đào tạo trên cơ sở xây dựng các tùy chọn để người sử dụng tự điều chỉnh.

Phần mềm sử dụng bảng mã Unicode, giao diện chương trình thân thiện, dễ sử dụng, các báo cáo (bảng điểm, danh sách) được thiết kế động. Dữ liệu dễ dàng chuyển đổi sang Microsoft Excel, Microsoft Access, Foxpro và ngược lại.

EduPro cho phép quản lý đào tạo từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp bao gồm các công việc như Import dữ liệu tuyển sinh, xét tuyển, phân lớp, các quản lý hồ sơ, chương trình đào tạo, điểm, đào tạo, học phí…

Tổng quan về hệ thống EduPro 4.0

EduPro chạy trên môi trường mạng cục bộ (LAN) với dữ liệu dùng chung, người sử dụng được phân quyền khác nhau tùy theo công việc đảm nhận. Học sinh, sinh viên có thể xem kết quả học tập và các thông tin khác trên mạng Internet thông qua Website kèm theo.

Tg.L.

Các tin, bài viết khác