Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2005 (*) (Trích lời bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An)

Sau hơn một tháng làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, hôm nay, Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2004; phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2005, Quốc hội đã thảo luận, phân tích sâu sắc và nhất trí nhận định rằng: Năm 2004, mặc dù còn nhiều khó khăn cả trong nước và ngoài nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân cả nước, của các cấp, các ngành; sự chỉ đạo, điều hành sát sao, năng động của Chính phủ; sự giám sát tích cực của các cơ quan dân cử, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gặp gỡ các đại biểu Quốc hội

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Quốc hội. Sản xuất nông nghiệp thu được những kết quả đáng khích lệ, công nghiệp tiếp tục tăng khá, dịch vụ có bước chuyển biến, xuất khẩu đạt mức tăng cao.

Các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển đa dạng, phát huy nội lực tốt hơn đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán.

Một số lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ. Công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng; vai trò và vị thế của nước ta trong khu vực và quốc tế được nâng cao; quá trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có những bước tiến triển đáng kể…

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan các mặt thuận lợi và khó khăn, thành tựu và yếu kém trong thời gian qua, dự báo tình hình trong thời gian tới; căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, Quốc hội đã xác định mục tiêu tổng quát của năm 2005 là: Phải tạo được bước chuyển biến mạnh hơn về tốc độ và cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Phấn đấu phát triển kinh tế nhanh gắn với nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, thể chế kinh tế. Có cơ chế khuyến khích thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân cùng với nhà nước chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc lời bế mạc.

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 6 luật: Luật Điện lực; Luật Xuất bản; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Cạnh tranh; Luật An ninh quốc gia; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.

Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề cơ bản, quan trọng của các dự án: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật Thương mại (sửa đổi); Luật Dược; Luật Đường sắt Việt Nam; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Quốc phòng; Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Giáo dục (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo việc chỉnh lý, hoàn thiện dự án, trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp sau.

Chúng ta sắp bước vào năm 2005, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005) với nhiệm vụ còn lại rất nặng nề. Năm 2005 cũng là năm đất nước ta có nhiều ngày lễ lớn: kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Ngày Quốc khánh, 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất trí, hăng hái thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2005, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn.

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

.
 

Các tin, bài viết khác