Phát triển chính quyền điện tử hỗ trợ doanh nghiệp

SGGP
Với những cam kết về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, cùng sự quan tâm phát triển của doanh nghiệp… tỉnh Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

Lãnh đạo tỉnh Long An luôn khẳng định sẽ đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; giúp nhà đầu tư xây dựng hướng đi vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến Long An, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, đánh giá về thực hiện các quy định của pháp luật với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về điều kiện kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đảm bảo kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp; triển khai các thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp, công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo mẫu con dấu theo phương thức điện tử. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. 

Không dừng lại ở đó, UBND tỉnh Long An cũng đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Hiện tỉnh đã triển khai phần mềm một cửa điện tử đến 17/19 sở ngành, 15/15 UBND cấp huyện, 192/192 UBND cấp xã.

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 15 trung tâm hành chính công cấp huyện được nâng cấp; toàn bộ hồ sơ được số hóa, luân chuyển đến các cơ quan chuyên môn, không phụ thuộc vào hồ sơ giấy, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đã xây dựng đồng bộ Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của 100% sở ngành và UBND cấp huyện, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin và cung cấp các thông tin cơ bản theo quy định.

Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Cổng DVCTT của tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn) được xây dựng để cung cấp thông tin về thủ tục hành chính của toàn tỉnh, với 100% DVCTT đạt mức độ 2 trở lên; trong đó, có 15% thủ tục cung cấp mức độ 3, mức độ 4 với giao diện đơn giản để tổ chức, cá nhân sử dụng. Hoàn thành triển khai thí điểm cung cấp 105 DVCTT mức độ 3, 4 đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15-11-2017 của Bộ Thông tin - Truyền thông quy định về việc cung cấp DVCTT và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước. 

Hiện tỉnh đang triển khai dự án “Nhóm dự án ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp DVCTT mức độ 3, 4” với khoảng 1.200 thủ tục hành chính. Các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua 3 hình thức (tra cứu hồ sơ qua trang web, qua SMS và qua điện thoại).

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; phân công các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa và cập nhật, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, chi tiết mức phí, lệ phí cho từng thủ tục hành chính… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

NGUYỄN HÀ

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Doanh nghiệp tự tin hội nhập

Bình quân mỗi năm, Việt Nam có khoảng 120.000 doanh nghiệp (DN) mới được thành lập. Đây là con số ấn tượng, tạo động lực cho DN tiếp tục trên con đường phát triển, tự tin hội nhập sân chơi toàn cầu.

Chương trình bình ổn thị trường

Đưa nông sản miền Nam ra Bắc

Hiện nay, người tiêu dùng các tỉnh phía Bắc có xu hướng rất chuộng nông sản của các tỉnh phía Nam, đặc biệt là những sản phẩm đặc sản, có thương hiệu.

Quy hoạch kiến trúc

Nan giải nguồn vốn nhà ở xã hội

Thống kê kết quả thực hiện tại các địa phương, hiện cả nước mới thực hiện được 33% kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH ) đã đề ra và chỉ có hơn 80.000 hộ gia đình được thụ hưởng NƠXH. Trong khi đó, nhu cầu NƠXH trong giai đoạn từ năm 2011-2020 cần khoảng 440.000 căn.