Phát triển lưới điện mới bằng công nghệ tiên tiến

UBND TPHCM vừa phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn các quận 2, 5 và 9 đến năm 2010 và những năm tiếp theo đến 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại quận 2, phát triển phụ tải điện bình quân đầu người là 1.690 kWh/người/năm trong năm 2005 tăng lên 3.203 kWh/người/năm vào năm 2010 và năm 2020 là 6.615 kWh/người/năm.Phát triển lưới điện 110kV, trong đó có 2 trạm cấp điện cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, là cáp ngầm.

Tại quận 5, phát triển phụ tải điện bình quân đầu người là 1.803 kWh/người/năm trong năm 2005 lên 2.692 kWh/người/năm vào năm 2010 và 5.025 kWh/người/năm vào năm 2020.

Tại quận 9, phát triển phụ tải điện bình quân đầu người là 1.860 kWh/người/năm trong năm 2005, đến năm 2010 là 3.152 kWh/người/năm và năm 2020 là 8.942 kWh/người/năm.

Việc phát triển lưới điện mới ở các quận huyện nói trên phải áp dụng công nghệ tiên tiến như cáp ngầm, đảm bảo sử dụng lâu dài, phù hợp với mỹ quan đô thị hiện đại.

ĐỖ TRÀ GIANG
 

Các tin, bài viết khác