Phê chuẩn bổ nhiệm 26 thành viên Chính phủ

(SGGPO). - Sáng nay 28-7, với 97,37% và 96,56% phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 phó thủ tướng (trong đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chỉ có sự thay đổi so với lần kiện toàn từ tháng 4 ở vị trí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đó là ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đề nghị vào chức danh bộ trưởng, thay thế ông Cao Đức Phát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục giữ vị trí hiện nay. Bà Tiến là nhân sự duy nhất trong số thành viên Chính phủ không phải Ủy viên BCH Trung ương Đảng và cũng là thành viên nữ duy nhất.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Danh sách thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

5 phó thủ tướng (xếp theo thứ tự phiếu từ cao xuống thấp):

1. Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: số phiếu đồng ý là 483 ĐB, bằng 97, 77% tổng số ĐB; số không đồng ý là 5, bằng 1,01% tổng số ĐB.

2. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: số phiếu đồng ý là 476, bằng 96,36% tổng số ĐB; số không đồng ý là 12, bằng 2,43% tổng số ĐB.

3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: số phiếu đồng ý là 473, bằng 95,75% tổng số ĐB; số không đồng ý 15, bằng 3,04% trong số ĐB.

4. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: số phiếu đồng ý là 469, bằng 94,94% tổng số ĐB; số không đồng ý là 18, bằng 3,64% tổng số ĐB.

5. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: số phiếu đồng ý là 445, bằng 90,08% tổng số ĐB; số không đồng ý là 43, bằng 8,70% tổng số ĐB.

Danh sách 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ (xếp theo thứ tự phiếu từ cao xuống thấp):

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: số phiếu đồng ý là 482, bằng 97,57% tổng số ĐB; số không đồng ý là 5, bằng 1,01% tổng số ĐB.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: số phiếu đồng ý là 477, bằng 96,56% tổng số ĐB; số không đồng ý là 10, bằng 2,02% tổng số ĐB.

3. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: số phiếu đồng ý là 473 ĐB, bằng 95,75% tổng số ĐB; số không đồng ý là 13, bằng 2,63% tổng số ĐB.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: số phiếu đồng ý là 468, bằng 94,74% tổng số ĐB; không đồng ý là 19, bằng 3,85% tổng số ĐB.

5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh: số phiếu đồng ý là 464, bằng 93,93% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 20, bằng 4,05% tổng số ĐB.

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng: số phiếu đồng ý là 464, bằng 93,93% tổng số ĐB; số không đồng ý là 23, bằng 4,66% tổng số ĐB.

7. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: số phiếu đồng ý là 462, bằng 93,52% tổng số ĐB; số không đồng ý là 25, bằng 5,06% tổng số ĐB.

8. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn: số phiếu đồng ý là 458, bằng 92,71% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 28, bằng 5,67% tổng số ĐB.

9. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: số phiếu đồng ý là 458, bằng 92,71% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 29, bằng 5,87% tổng số ĐB.

10. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: số phiếu đồng ý là 454, bằng 91,90% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 31, bằng 6,28% tổng số ĐB.

11. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: số phiếu đồng ý là 453, bằng 91,70% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 32, bằng 6,48% tổng số ĐB.

12. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: số phiếu đồng ý là 452, bằng 91,50% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 33, bằng 6,68% tổng số ĐB.

13. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: số phiếu đồng ý là 452, bằng 91,50 tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 34, bằng 6,88% tổng số ĐB.

14. Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Trương Quang Nghĩa: số phiếu đồng ý là 451, bằng 91,30% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 36, bằng 7,29% tổng số ĐB.

15. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: số phiếu đồng ý là 449, bằng 90,89% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 38, bằng 7,69% tổng số ĐB.

16. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: số phiếu đồng ý là 448, bằng 90,69% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 39, bằng 7,89% tổng số ĐB.

17. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: số phiếu đồng ý là 444, bằng 89,88% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 41, bằng 8,30% tổng số ĐB.

18. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu: số phiếu đồng ý là 439, bằng 88,87% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 48, bằng 9,72% tổng số ĐB.

19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: số phiếu đồng ý là 428, bằng 86,64% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 57, bằng 11,54% tổng số ĐB.

20. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: số phiếu đồng ý là 412, bằng 83,40% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 72, bằng 14,57% tổng số ĐB.

21. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: số phiếu đồng ý là 400, bằng 80,97% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 86, bằng 17,41% tổng số ĐB.

 Thông qua danh sách Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh


Với 96,56% phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ (số phiếu đồng ý 488, bằng 98,78% tổng số ĐB, không đồng ý 0, bằng 0% tổng số ĐB).

Các ủy viên gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội (số phiếu đồng ý là 488, bằng  98,79% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 0, bằng 0% tổng số ĐB).

- Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ (số phiếu đồng ý là 487, bằng 98,58% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 1, bằng 0,20% tổng số ĐB).

- Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (số phiếu đồng ý là 487, bằng 98,58% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 1, bằng 0,20% tổng số ĐB).

- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (số phiếu đồng ý là 487, bằng 98,58% tổng số ĐB; số phiếu không đồng ý là 1, bằng 0,20% tổng số ĐB).

 


NGỌC QUANG
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học viện Chính trị khu vực IV: Trung tâm đào tạo cán bộ chủ chốt ở ĐBSCL

Học viện Chính trị khu vực IV: Trung tâm đào tạo cán bộ chủ chốt ở ĐBSCL

Trải qua 15 năm thành lập (2006- 2021), Học viện Chính trị khu vực IV (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở ĐBSCL.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Họp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia

Ngày 17-4, Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia tại TPHCM tổ chức họp mặt, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021). 

Vững lòng biển đảo

Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng tại Cà Mau và Bạc Liêu

Chiều 8-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao 230 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); trong đó, 100 suất dành riêng cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: 1900 86 68 95. Dự lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP