Prudential dành 10 triệu USD cho hoạt động cộng đồng tại Việt Nam

Prudential Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, ngày hôm nay đã cam kết dành 10 triệu USD cho hoạt động xã hội cộng đồng tại Việt Nam thông qua Quỹ Prudential Việt Nam. Ông Barry Stowe, Tổng giám đốc Tập đoàn Prudential châu Á và ông Jack Howell, Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tham dự buổi lễ công bố được tổ chức tại khách sạn Hilton tại Hà Nội.

Nguồn vốn hỗ trợ này cho phép Quỹ Prudential Việt Nam tài trợ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, cũng như các hoạt động cộng đồng và từ thiện trong cả nước. Các dự án nhận tài trợ trước tiên sẽ tập trung vào giáo dục thanh thiếu niên cũng như chăm sóc sức khỏe.

Hiền Vy

Các tin, bài viết khác