PV Gas về đích trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Ngày 9-11, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Lễ mừng công “Về đích trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010”. Theo đó, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động nên PVGas đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi.

Từ 2007 đến hết tháng 9-2010 tổng doanh thu đạt 99.910 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 15.289 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 10.759 tỷ đồng. Các công trình về khí, các dự án, công trình trọng điểm của Tập đoàn và của PV Gas được đẩy nhanh tiến độ, đã khánh thành và sớm đưa vào khai thác thương mại như: Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TPHCM; đường ống dẫn khí  Sư Tử Đen/Sư Tử Vàng – Rạng Đông; dây chuyền cấp khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau; dây chuyền cấp khí cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2; Trạm nạp LPG Thị Vải; Kho LPG Dung Quất….

Riêng năm 2010, PVGas đã về đích sớm với tổng doanh thu đạt 36.804 tỷ đồng, bằng 125% KH năm 2010.  Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.319 tỷ đồng, bằng 147% KH năm 2010.  Lợi nhuận trước thuế đạt 4.929 tỷ đồng, bằng 173% KH năm 2010. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.096 tỷ đồng, bằng 196% năm 2010.

Hiền Vy

Các tin, bài viết khác