PVFCCo - SE ra mắt công ty cổ phần và đón nhận chứng nhận ISO 9001: 2008

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóùa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo - SE) vừa tổ chức lễ ra mắt công ty cổ phần và đón nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng nguồn lực từ bên ngoài, PVFCCo - SE đã triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần kể từ tháng 2-2011, với vốn điều lệ 125 tỷ đồng, trong đó PVFCCo nắm giữ 75%, số còn lại do các cổ đông chiến lược là các đại lý và người lao động của công ty nắm giữ.

Được biết, mạng lưới kinh doanh của PVFCCo - SE phủ khắp các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ với 19 đại lý/tổng đại lý và hơn 559 cửa hàng. Hiện nay, sản lượng kinh doanh của công ty đạt trên 210.000 tấn/năm và doanh thu đạt xấp xỉ 1.500 tỷ đồng/năm. Dự kiến trong năm nay, PVFCCo - SE sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Hoàng Thái

Các tin, bài viết khác