Quảng cáo 12h

Hôm nay 16-2-2008
* Mượn đất thoát nghèo
của Khắc Mai. Nhìn những mảnh ruộng được bán, bỏ hoang chờ thời từ năm này sang năm khác , trong khi nhiều nông dân, không đất canh tác, cán bộ Hội Nông dân phường Phú Hữu quận 9, TPHCM thấy xót cả ruột. Vậy là anh em nghĩ cách đứng ra làm môi giới cho nông dân mượn đất.
* Công tác hướng nghiệp cho học sinh: Vẫn còn xem nhẹ của Trần Trọng Tri. Công tác hướng nghiệp mỗi nơi một kiểu, và nguy hiểm hơn khi khoảng cách hiểu biết về thông tin hướng nghiệp giữa học sinh thành phố và học sinh nông thôn ngày càng xa.
... và nhiều tin, bài thời sự khác.

Các tin, bài viết khác