Quảng Nam: 2 triệu USD xây dựng làng Hòa bình Việt - Hàn

Ngày 8-5 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam và Hội Thương phế binh Hàn Quốc ký cam kết tài trợ xây dựng làng Hòa bình Việt – Hàn tại Quảng Nam.

Theo đó, Hội Thương phế binh Hàn Quốc sẽ chi 2 triệu USD xây dựng làng Hòa bình Việt - Hàn tại Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Làng Hòa bình tại Quảng Nam sẽ là một trung tâm phục hồi chức năng cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam, sẽ là nơi chăm sóc 80 - 100 cựu chiến binh hoặc con cháu của họ, bị các bệnh do chất độc da cam gây ra.

Ng. Khôi

Các tin, bài viết khác