Quy định hiện hành của wto về bưu chính, viễn thông

Theo Quy định hiện hành của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về bưu chính, viễn thông, đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, việc cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, chỉ được tiến hành sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, dịch vụ phải được cung cấp thông qua thỏa thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.

Đối với dịch vụ viễn thông vệ tinh, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thỏa thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho.

Ngay khi gia nhập, các dịch vụ cho các khách hàng kinh doanh ngoài biển, các cơ quan Chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các nhà phát thanh và truyền hình quảng bá, các văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế chính thức, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất và 3 năm sau khi gia nhập, các công ty đa quốc gia được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

Các dịch vụ không có hạ tầng mạng, ngay sau khi gia nhập cho phép liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam như: dịch vụ kết nối Internet (IXP), dịch vụ truy nhập Internet (ISP), dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, viễn thông).

Từ 11-1-2012, doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên 51% hoặc 100% được kinh doanh dịch vụ chuyển phát. Tuy nhiên, phần vốn góp phía nước ngoài trong liên doanh bị hạn chế ở mức 51% trong vòng 5 năm sau khi gia nhập và sau đó sẽ cho phép công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động.    
   
Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như: vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến); đại lý dịch vụ viễn thông; đại lý Internet công cộng, chủ các đại lý này phải có trình độ A tin học trở lên hoặc nhân viên có trình độ A tin học trở lên.

VŨ HƯƠNG

Các tin, bài viết khác