Quy định về thi công trong hành lang an toàn đường bộ

Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9-1-2006 của Bộ GTVT ban hành kèm theo “Quy định về bảo đảm ATGT khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ”. Theo đó, các tổ chức, cá nhân thi công trong hành lang an toàn đường bộ cần phải thực hiện tốt các quy định sau đây:

- Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng biện pháp và thời gian thi công đã được thống nhất; phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và tránh không được gây hư hại các công trình đường bộ hiện có.

- Tổ chức, cá nhân thi công phải chịu sự kiểm tra của đơn vị quản lý đường bộ và thanh tra giao thông đường bộ trong việc thực hiện các quy định bảo đảm ATGT khi thi công. Phải chịu mọi trách nhiệm về sự mất ATGT do thi công gây ra.

- Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện trên đường bộ đang khai thác. Không để khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến ATGT trên đường bộ đang khai thác. Khi thi công lắp đặt các thiết bị có độ dài, kích thước lớn thì phải có biện pháp bảo đảm an toàn không được để rơi, đổ vào đường bộ đang khai thác.

- Nghiêm cấm việc san, đổ, ủi đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ mà không phục vụ việc thi công công trình hợp pháp.

- Có biện pháp thi công để không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường bộ hiện có. Trường hợp gây ảnh hưởng thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

T.Mẫn

Các tin, bài viết khác