Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Vu Gia – Thu Bồn trong mùa lũ: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện

(SGGPO).- Sáng 23-6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực song Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm.

Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa mà Thủ tướng vừa ban hành, từ ngày 1-9 đến ngày 15-12 hàng năm, các hồ chứa thủy điện A Vương, thủy điện Đắk Mi 4, thủy điện Sông Tranh 2 trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện; góp phần giảm lũ cho hạ du; và đảm bảo hiệu quả phát điện. Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả được ban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.

>> Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, mực nước cao nhất trước lũ của các hồ trong mùa lũ đối với hồ chứa thủy điện A Vương là 376m, hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4 là 255m và hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 là 172m. Quy định này nhằm hạn chế các rủi ro khi vận hành xả nước đón lũ căn cứ vào dự báo lưu lượng đến hồ của chủ hồ như quy định trước đây.

Quy trình cũng quy định, khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh quyết định việc vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ nhằm tạo thêm dung tích cắt, giảm lũ cho hạ du, nhưng không thấp hơn giá trị mực nước là cận dưới của vùng phát điện với công suất bảo đảm.

Thủy điện Đắk Mi 4 ở thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn xả lũ. Ảnh: Nguyên Khôi

Đối với hồ A Vương và Đắk Mi 4, khi mực nước tại Trạm Thủy văn Ái Nghĩa vượt 8,5m, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam quyết định vận hành các hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình thường. Đối với hồ Sông Tranh, khi mực nước tại trạm Thủy văn Câu Lâu vượt 3,5m, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình thường.

Trong trường hợp mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ. Khi mực nước hồ đạt đến mức dâng bình thường, mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, nếu có yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng thì hồ Đắk Mi 4 phải xả nước về hạ lưu sông Vu Gia theo yêu cầu nhưng không vượt quá 12,5m³/giây.

Từ ngày 15-11 đến ngày 15-12 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu không xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên lưu vực, chủ hồ được phép chủ động tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.

Quy trình cũng quy đỉnh rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc tổ chức công bố, hướng dẫn thực hiện quy trình; chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du theo quy trình; chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức thực hiện việc quan trắc, cảnh báo, dự báo theo chế độ quy định và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-6-2014 và thay thế Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 13-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm. Các Quy trình vận hành hồ chứa đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp Quyết định này.

NGUYÊN KHÔI

Các tin, bài viết khác