Ra sức xây dựng TPHCM là thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại (*)

(Diễn văn của đồng chí LÊ THANH HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) 

Hôm nay, hòa cùng khí thế cả nước bước vào đầu năm mới 2009, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước chúng ta. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tôi xin gửi đến quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh, các Anh hùng, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tầng lớp nhân dân, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các cháu thanh - thiếu niên, nhi đồng thành phố, lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe ân cần nhất. 

Cách đây 79 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo trong công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người do nhân dân ta tiến hành.

Ra đời từ phong trào yêu nước kết hợp với phong trào công nhân, được chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, thực hiện dấn thân, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của cách mạng, Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM gặp gỡ các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trải qua gần tám thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nhờ vậy, đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ cách mạng của đất nước, thực hiện vững chắc vai trò lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, bao khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn lên ngang tầm thời đại.

Đó là, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đó là lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô vàn khó khăn, phức tạp, đầy thách thức. 

Hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Sau hơn hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, chứng tỏ đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Đồng thời, Đảng ta không ngừng tập hợp trí tuệ của toàn dân tộc để ngày càng làm sáng tỏ hơn nhận thức về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, định ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp sát hợp nhằm xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, tạo thành nền tảng chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận xã hội vững chắc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển. 

Năm 2008 vừa qua, mặc dù gặp phải những khó khăn gay gắt do tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới, cùng với những yếu kém vốn có của nền kinh tế, lại thêm thiên tai, dịch bệnh; song, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị đất nước, tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế nước ta trên trường quốc tế. Thành quả đó là sự nối tiếp thắng lợi của công cuộc đổi mới đang tiến hành, khẳng định ý chí và hành động của chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 

Nhìn lại chặng đường gần 80 năm từ ngày có Đảng, dân tộc ta đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nghèo, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta không ngừng tiến lên.

Chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, đã có công sinh thành và dưỡng dục Đảng ta, một lòng đi theo Đảng trong suốt những chặng đường dài gian nan của cách mạng. Trí tuệ và sức mạnh của Đảng bắt nguồn trước tiên và quan trọng nhất là từ trí tuệ và sức mạnh của dân tộc ta, nhân dân ta, từ truyền thống yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc, từ những sáng tạo trong chiến đấu và xây dựng, từ sự ủng hộ hết mình, sự cưu mang, đùm bọc, chở che cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong những lúc hiểm nguy.

Chúng ta vô cùng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; Người đã để lại cho dân tộc ta, cho Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức vẹn toàn, trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Đảng bộ ra đời từ rất sớm và đã trải qua 79 năm hoạt động, lãnh đạo cách mạng trên địa bàn thành phố.

Quá trình thực hành đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng đã tôi luyện và tạo nên cho Đảng bộ thành phố một truyền thống quý báu - đó là tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng, luôn trăn trở tìm tòi, thực hiện cách làm mới, tháo gỡ khó khăn trước những thử thách trong thực tiễn.

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Đảng bộ thành phố đã có 45 năm hoạt động bí mật, luôn phải đương đầu với các thế lực thù địch vô cùng tàn bạo ngay tại trung tâm sào huyệt của chúng. Điều kiện đó đã tôi luyện và tạo nên khí phách bất khuất, oai hùng, sẵn sàng xả thân vì nước; kiên trung son sắt, giữ vững lý tưởng cách mạng; ý chí bất khuất trước hiểm nguy, gian khó, bền bỉ đấu tranh; sáng tạo mạnh mẽ, không ngừng, để giành thắng lợi của bao lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. 

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua thử thách; tháo gỡ vướng mắc, có những đột phá, từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần con đường đi và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng. Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sài Gòn - Gia Định là nơi đầu sóng ngọn gió trong suốt cuộc trường chinh đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và thành phố luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt trách nhiệm “vì cả nước, cùng cả nước”. 

Tinh thần ấy được thể hiện mạnh mẽ trong năm 2008 vừa qua, trước những khó khăn chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đồng lòng, chung sức thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước đề ra, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của thành phố.

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao - đạt 11% trong điều kiện khó khăn chung, đã đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu, đặc biệt, vốn cam kết đầu tư trực tiếp của nước ngoài và vốn đầu tư trong nước tăng rất cao; thực hành tiết kiệm có hiệu quả; văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, nhất là chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo; hoàn thành cơ bản chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm; thành phố tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng và trật tự - an toàn xã hội.

Đó là kết quả của sự nỗ lực rất to lớn và quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố trước tình hình khó khăn. Đồng thời, đó là kết quả của hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân xuất hiện qua 2 năm thực hiện đã khẳng định rõ sức sống và tính lan tỏa của cuộc vận động trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, nâng cao phẩm chất trong mỗi con người và xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần tốt đẹp trong xã hội, trở thành nhân tố quan trọng, tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị.

Tuy còn hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực, nhưng thành quả đạt được là cơ bản, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ đề ra với quyết tâm xây dựng thành phố trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin gửi lời tri ơn sâu sắc đến toàn thể đồng bào và đồng chí đã đồng tâm hiệp lực làm nên thắng lợi trong năm qua - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2008 trong điều kiện hết sức khó khăn; giành thắng lợi quan trọng trong năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng ta.

Bước vào năm 2009, đất nước và thành phố chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thách thức gay gắt; khó khăn sẽ nhiều hơn so với năm qua. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế thế giới đang tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế của nước ta; tình hình còn diễn biến rất phức tạp; các nền kinh tế chưa thể sớm phục hồi. Khó khăn về kinh tế, đời sống sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực khác, nhất là về tư tưởng, văn hóa, xã hội; các thế lực thù địch sẽ lợi dụng tình hình khó khăn càng ra sức chống phá ta nhiều hơn.

Bối cảnh đó đã và đang tác động đến đất nước và thành phố ta, đòi hỏi ngày càng cao về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chúng ta phải vươn lên đủ tầm, đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà trước tiên là phải hạn chế, khắc phục kỳ được các tác động bất lợi đến phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Có thể nói, chúng ta đang phải đối diện với một thử thách của lịch sử, một thách thức với chính mình. Thực tiễn của Đảng bộ thành phố đã chỉ ra rằng, trong những tình huống gặp phong ba, bão táp, thì điều tiên quyết là phải thật vững vàng về bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và thực tiễn đã chứng minh, trong khó khăn, thành phố luôn tìm ra cơ hội mới, biến thách thức thành thời cơ.

Cho nên, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Kỷ Sửu, toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân thành phố chúng ta phải đề cao quyết tâm chính trị, khẳng định ý chí tiến công mạnh mẽ, bắt tay thực hiện ngay nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra cho năm 2009 này với mục tiêu là: Tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng và trật tự - an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng ta cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương lần thứ 9 mới đây về kinh tế - xã hội, về công tác cán bộ và về phòng chống tham nhũng, lãng phí; hơn thế nữa, phải thực hiện với tinh thần năng động, sáng tạo của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng; với niềm tin, lòng mong đợi của nhân dân. Trên tinh thần ấy, chúng ta cần tập trung thực hiện:

Trước tiên là,
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Xem đây là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu tạo ra sức mạnh tinh thần, quyết tâm chính trị, nhằm khắc phục khó khăn và tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. 

Chúng ta đã từng xúc động biết bao khi học tập hoặc nghe kể những mẩu chuyện về tấm gương thực hành đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Giờ đây, chúng ta càng thấm thía hơn khi đất nước ta, nhân dân ta đang gặp khó khăn, chỉ có làm theo tấm gương đạo đức của Người thì mới có thể hóa giải được bất trắc, gian nguy - tình hình đang đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tỏ rõ tấm lòng yêu nước, thương dân; nâng cao ý chí, nghị lực; thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

Làm người cộng sản thì tâm đức, phẩm hạnh ấy phải có trước khi nói đến tài trí, mưu lược; đó cũng là đòi hỏi hàng đầu trong công tác cán bộ, trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí - một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà Đảng và nhân dân đang yêu cầu; chúng ta phải luôn xem lại chính mình và nâng cao hơn nữa tính tự giác của chính mình. 

Năm 2009, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cần tập trung vào nội dung nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ. Cách đây 40 năm, tình hình cách mạng nước ta gặp vô vàn khó khăn, nhất là trên chiến trường miền Nam; song, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã “biến đau thương thành sức mạnh”, dốc sức giành thế chủ động, tạo nên những thế trận mới, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Năm nay, kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn về Người và với quyết tâm thực hiện trọn vẹn Di chúc của Người, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thành phố chúng ta được vinh dự mang tên Bác Hồ vĩ đại, là một trong những địa phương được Trung ương chọn làm điểm trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.

Chúng ta phải quán triệt tinh thần và quyết tâm “làm điểm là phải thành công”. Do vậy, phải “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; làm cho mọi người, mọi tổ chức thi đua cùng nhau xây dựng, rèn luyện đạo đức, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. 

Nhận thức và hành động phải gắn liền, nói phải đi đôi với làm trong công việc cụ thể hàng ngày. Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải nhiều hơn, rõ hơn, mà trước tiên là người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên ở bất kỳ vị trí, cương vị, chức vụ nào. Tôi yêu cầu cán bộ lãnh đạo từng địa phương, cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố cần nêu gương về tự phê bình, đề ra những biện pháp cụ thể về thực hành, rèn luyện đạo đức và nghiêm túc thực hiện. Thước đo hiệu quả chính là hoàn thành nhiệm vụ được phân công; quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống nhân dân nơi mình phụ trách. 

Thứ hai là
, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2009 với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, ngăn ngừa tái lạm phát.

Nhiệm vụ chỉ tiêu này là hết sức khó khăn để hoàn thành, nhưng là mức tối thiểu đối với thành phố chúng ta. Vì vậy, phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ và chính quyền các cấp; trong tuyên truyền, vận động, chăm lo của mặt trận, đoàn thể; trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp và nhân dân.

Phải dựa vào nội lực, phát huy nội lực là chủ yếu; đồng thời tranh thủ ngoại lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả kết thành một khối đồng tâm, hiệp lực, chung sức vượt khó, bảo đảm mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của thành phố, của đất nước. 

Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước. Tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; huy động các nguồn lực, thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, gắn với đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh giảm nghèo; tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp của Chính phủ, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn tình hình.

Trên cơ sở đó, thành phố quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trên địa bàn. Cần phải huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thu hút mạnh hơn vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh ngày càng tốt hơn bằng việc tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị và quản lý đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, đi đôi với kiên quyết xử lý làm giảm tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. 

Thứ ba là,
tăng cường bảo đảm an ninh và quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội thật vững chắc, kiên quyết không để xảy ra biến động trong mọi tình huống, nhằm bảo vệ cuộc sống an lành của nhân dân, tạo điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố chúng ta. Cần chú trọng đấu tranh làm thất bại các âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động đang quyết liệt chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Phải kiên quyết, chủ động vạch trần, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo cùng các âm mưu “xâm lăng văn hóa” của các thế lực thù địch đối với ta, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ta không thể xem thường những tác động của sự chống phá hiểm độc đó, vì chúng có thể tạo ra tình trạng “tự diễn biến” rất nguy hại.

Do vậy, cán bộ, đảng viên phải luôn tăng cường ý thức cảnh giác, dứt khoát không mơ hồ, dao động về tư tưởng trước các tác động; đồng thời ra sức học tập, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng của Đảng, nâng cao lập trường giai cấp công nhân, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; cần phải luôn ở tư thế của người chiến sĩ cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí hiện nay. 

Thứ tư là,
không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới, với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đang là yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là nâng cao năng lực phân tích thực tiễn, tổng kết lý luận để hoạch định đường lối, chính sách và tổ chức chỉ đạo thắng lợi. 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; phải tiếp tục ra sức đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là chỗ dựa vững chắc của các tầng lớp nhân dân.

Đảng mạnh trước tiên từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ. Chúng ta cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”; và yêu cầu: “Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng. Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, thực sự tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc; xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết”.

Cán bộ, đảng viên vừa phải tôn trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân, vừa phải đặt mình vào vị trí, tình cảnh, suy nghĩ của người dân trước các vấn đề liên quan đến đời sống, nhất là trong mối quan hệ với chính quyền, để làm cơ sở cho việc ban hành chủ trương, quyết định hay tiếp xúc, thái độ cho hợp lòng dân, hợp đạo lý; ngày càng tăng thêm nhiều sự hài lòng của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phục vụ của Đảng, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Cũng vì lẽ đó, các cấp ủy Đảng phải chú trọng công tác cán bộ một cách toàn diện, từ quy hoạch, đào tạo đến đánh giá, đề bạt, bố trí, sử dụng,... đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đối với đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ dù ở bất cứ cương vị nào đều phải tăng cường liên hệ với nhân dân, phải làm cho dân hiểu và tin Đảng từ mình, cán bộ phải được nhân dân quý mến, tín nhiệm.

Cán bộ phải lấy đức làm gốc, phải có cái đức để đi đến cái trí. Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt nhấn mạnh, dặn dò trước tiên trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Nhiệm vụ cách mạng và cuộc sống của cả nước cũng như của thành phố đang đòi hỏi bức bách phải xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh như lời Bác đã dạy. Phải làm đến nơi đến chốn, phải giành được những hiệu quả thiết thực; phải khắc phục các nguyên nhân phát sinh ra các tệ nạn tiêu cực; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị và cả trong xã hội hiện nay; phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt với trọng tâm là xây dựng đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm hàng đầu.

Hoàn thành được công việc hệ trọng như vậy, thì Đảng bộ chúng ta mới có thể vươn lên ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới mà Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố đề ra, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta luôn khắc ghi vào tâm trí của mình với sự tri ơn sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đồng bào, đồng chí thành phố và cả nước đã tạo dựng, vun bồi cho thành quả mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ vững và phát huy thành quả cách mạng đó - ra sức xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố thân yêu của mình thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta và xứng đáng với Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh anh hùng. 

Nhân dịp đầu xuân, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, lực lượng vũ trang thành phố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009, giữ trọn niềm tin vững chắc vào tương lai xán lạn của đất nước, của thành phố.
 
 Kính chúc quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các Anh hùng, các đồng chí cựu chiến binh, cựu kháng chiến, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, chiến sĩ, các cháu thanh - thiếu niên, nhi đồng thành phố, bà con Việt kiều sống xa Tổ quốc: Năm mới, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và an khang, thịnh vượng.

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: TTXVN

Lý do không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Tại cuộc họp báo chiều 10-6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có 1 người không được xác nhận trúng cử, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp và có nghị quyết riêng số 746 về việc không xác nhận tư cách đại biểu của ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Nghị quyết được thông qua với 100% thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu kín tán thành.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tháo gỡ cho cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã

Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cắt giảm số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn đã gây không ít khó khăn cho các địa phương tại TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ và chính các cán bộ không chuyên trách. Trong các đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, chăm lo cho cán bộ cấp cơ sở cũng là vấn đề được cử tri ở nhiều nơi đề cập, kiến nghị HĐND TPHCM và Quốc hội phải quan tâm tháo gỡ.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP