Sacombank và Microsoft cam kết hợp tác

Nhà cung cấp phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) “khổng lồ” thế giới Microsoft đã chính thức thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Sacombank, bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hôm 16-4-2007 với những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ việc hợp pháp hóa phần mềm đến năm 2009. Hai bên cam kết thực hiện trong thời gian sắp tới là Microsoft đóng vai trò một nhà cố vấn đồng thời là một đối tác công nghệ chiến lược của Sacombank trong việc triển khai đồng bộ hệ thống CNTT, đặc biệt là tối ưu hóa hạ tầng CNTT của ngân hàng.

Sacombank sử dụng sản phẩm phần mềm có bản quyền của Microsoft và dành ngân sách từ năm 2007 đến năm 2009 cho việc hợp thức hóa toàn bộ bản quyền sử dụng phần mềm của Microsoft trong ngân hàng, bao gồm cả hệ thống Microsoft office 2007 mới nhất. Hai bên hợp tác chặt chẽ để triển khai và ứng dụng thành công CNTT vào các hoạt động kinh doanh của Sacombank ngay sau ký kết. T.H.

  • ACB trả cổ tức bằng cổ phiếu

TTGDCK Hà Nội đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là 25-4-2007. Thông báo nói rõ ngày giao dịch không hưởng cổ tức đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T + 3: 23-4-2007, đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T + 2: 24-4-2007. Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T + 1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 23 và 24-4-2007. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%. Mỗi cổ đông đang sở hữu 10 CP sẽ nhận được 3 CP phát hành thêm, số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ một cổ đông đang sở hữu 156 cổ phiếu sẽ nhận được 46 cổ phiếu phát hành thêm và phần lẻ thập phân 0,8 cổ phiếu được làm tròn xuống. Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5-6-2007. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Hội sở ACB TPHCM hoặc ACB - Chi nhánh Hà Nội. Trung tâm lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ACB vào các ngày 24-4, 25-4 và 27-4-2007. A.K.

Các tin, bài viết khác