Singapore: Tăng lương giáo viên

Bộ Giáo dục Singapore vừa quyết định từ tháng 4-2008 sẽ tăng lương giáo viên. Theo luật mới, lương giáo viên được tăng 12% và với người giảng dạy tốt có thể tăng 18%. Để đảm bảo đợt tăng lương này, Chính phủ Singapore phải chi thêm 380 triệu đô la Singapore/năm. Ngoài ra, tùy vào thành tích giảng dạy, giáo viên sẽ được thưởng tương đương 1 tháng đến 2,25 tháng lương. Như vậy, mức lương mới của giáo viên đứng lớp bình quân trên 3 năm sẽ tăng từ 52.000 lên 58.000 đô la Singapore, cao nhất có thể lên đến 65.000 đô la Singapore.

Q.M. (theo CNA)

Các tin, bài viết khác