Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 11-2006

SPT được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

(SGGP). - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT).

Theo đó, trong tháng 11, Bộ BC-VT phải hoàn thành việc cấp các giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho SPT theo đề nghị của UBND TPHCM. Bộ BC-VT cũng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chậm cấp phép các dịch vụ viễn thông trong thời gian qua (kể cả khi đã có chủ trương của Thủ tướng) và việc công khai, minh bạch các quy định về việc cấp phép dịch vụ viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ BC-VT cấp phép sử dụng trạm vệ tinh cỡ nhỏ VSAT cho các khu phát triển phần mềm theo đúng thỏa thuận đã ký về việc Việt Nam gia nhập WTO và các quy định hiện hành về quản lý viễn thông.

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác