Người hóa giải “tình huống nguy hiểm”

Người hóa giải “tình huống nguy hiểm”

Trúc Quỳnh Trần Choleva hoàn thành cuốn Dạy trẻ về 64 tình huống nguy hiểm, được Saxo - Nhà phát hành sách lớn nhất Đan Mạch, xuất bản lần đầu tháng 8-2018 với số lượng 5.000 cuốn. 

Đọc nhiều nhất