Bác sĩ Trần Văn Bản (đeo kính, đứng giữa) cùng các thân nhân liệt sĩ sắp xếp hài cốt liệt sĩ để đưa về gia đình

Miệt mài tìm đồng đội

Suốt 30 năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn miệt mài với hành trình về chiến trường xưa tìm đồng đội. Hầu như ông không có một ngày thanh thản khi nghĩ đến những bạn bè vẫn còn nằm lại trong lòng đất.