Đồn cảnh sát thông minh

Đồn cảnh sát thông minh

Đồn cảnh sát thông minh hoạt động dựa trên công nghệ thông tin (SPS) vừa được khai trương ở thành phố Dubai thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất giúp người dân loại bỏ cảm giác e ngại như khi phải đến đồn cảnh sát truyền thống.
Đồn cảnh sát thông minh

Đồn cảnh sát thông minh

Đồn cảnh sát thông minh hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới đã được mở tại TP Dubai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Đọc nhiều nhất