Đấu giá nhập khẩu 94.000 tấn đường theo hạn ngạch năm 2018

Đấu giá nhập khẩu 94.000 tấn đường theo hạn ngạch năm 2018

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về thí điểm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Theo đó, lượng đường được tổ chức đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn.
Đấu giá nhập khẩu gần 90.000 tấn đường

Đấu giá nhập khẩu gần 90.000 tấn đường

Sáng 23-8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 theo chủ trương tổ chức đấu giá thí điểm của Bộ Công thương. 

Đọc nhiều nhất

Cơ quan thẩm tra nhất trí tăng lương

Cơ quan thẩm tra nhất trí tăng lương

Tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 của Chính phủ vừa được gửi đên đại biểu Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Đa số ý kiến trong Uỷ ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội, cơ quan thẩm tra Tờ trình tán thành đề nghị này.