Đấu giá nhập khẩu 94.000 tấn đường theo hạn ngạch năm 2018

Đấu giá nhập khẩu 94.000 tấn đường theo hạn ngạch năm 2018

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về thí điểm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Theo đó, lượng đường được tổ chức đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn.
Đấu giá nhập khẩu gần 90.000 tấn đường

Đấu giá nhập khẩu gần 90.000 tấn đường

Sáng 23-8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 theo chủ trương tổ chức đấu giá thí điểm của Bộ Công thương. 

Đọc nhiều nhất