Người lao động đi lại giữa các tỉnh lân cận TPHCM ra sao?

Người lao động đi lại giữa các tỉnh lân cận TPHCM ra sao?

Ngày 2-10, UBND TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh xem xét, thống nhất phương án thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện từ ngày 4-10.