Lợi ích của dữ liệu mở

Lợi ích của dữ liệu mở

Nghiên cứu của Viện Mckinsey toàn cầu đã chỉ ra dữ liệu mở (bao gồm cả dữ liệu chính phủ và phi chính phủ) có thể mang lại cho nền kinh tế thế giới từ 3 - 5 tỷ USD/năm. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ cơ sở dữ liệu mở là giáo dục, vận tải, tiêu dùng, điện, dầu, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ. 
Sử dụng công cụ QCode trên điện thoại thông minh để thanh toán khi mua hàng

“Tài nguyên” của đô thị thông minh ​

Nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh đến nhiệm vụ tiên quyết mà TPHCM phải thực hiện trong năm 2018 là xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố.

Đọc nhiều nhất