FPT eCovax cung cấp những công cụ hỗ trợ doanh nghiệp  ​

FPT tặng một năm sử dụng gói sản phẩm FPT eCovax hỗ trợ doanh nghiệp ​

Sẻ chia với những khó khăn, thách thức, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, kinh doanh không gián đoạn trong mùa dịch, FPT đã dành tặng một năm sử dụng gói giải pháp số FPT eCovax gồm: FPT eContract (Hợp đồng điện tử), FPT.CA (Chữ ký số); Tổng đài Oncall và Base Request (Quản lý, phê duyệt và đề xuất) cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.