Quang cảnh tại Fuji Rock Festival năm 2019

Mùa hè kém vui

Với thông báo Liên hoan Rock Fuji (Fuji Rock Festival) sẽ bị hoãn lại cho đến năm 2021, mùa hè năm 2020 trở thành mùa không có âm nhạc ở Nhật Bản.

Đọc nhiều nhất

" />