Giới trẻ Mỹ đánh giá tích cực về chủ nghĩa xã hội

Giới trẻ Mỹ đánh giá tích cực về chủ nghĩa xã hội

Viện Gallup vừa khảo sát cách nhìn nhận của người Mỹ đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Kết quả, chủ nghĩa xã hội đang nhận được đánh giá tích cực hơn chủ nghĩa tư bản trong nhóm người Mỹ có độ tuổi 18 - 29.

Đọc nhiều nhất