Giữ gìn các giá trị cốt lõi của báo chí

Giữ gìn các giá trị cốt lõi của báo chí

Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội”.

Đọc nhiều nhất