Công bố 31 nhà tài trợ cho Năm APEC 2017

Công bố 31 nhà tài trợ cho Năm APEC 2017

Đóng góp của các nhà tài trợ cho Hội nghị APEC năm nay là mức kỷ lục từ trước tới nay cho các hội nghị tổ chức tại Việt Nam. Trong số 31 nhà tài trợ đã ký hợp đồng, có 8 nhà tài trợ đặc biệt với mức tài trợ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Đọc nhiều nhất