Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản dưới Luật

Bảo hiểm y tế ở Bắc, bị bệnh ở Nam không được chi trả? ​ ​

Bộ Y tế khẳng định là người tham gia bảo hiểm y tế luôn được hưởng đầy đủ quyền lợi, dù ở bất cứ vùng miền nào trong cả nước khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng theo các quy định của pháp luật, nghĩa là sẽ không có chuyện mua bảo hiểm ở miền Bắc thì không được chi trả ở miền Nam.

Đọc nhiều nhất