Cơ cấu lại ngành du lịch

Cơ cấu lại ngành du lịch

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đọc nhiều nhất